Umożliwiają weryfikację faktycznej nośności wykonanych fundamentów. Są jedyną metodą pozwalającą na potwierdzenie czy fundament został zaprojektowany i wykonany we właściwy sposób, a więc czy spełnia wymagania stanu granicznego nośności i użytkowania.

Typowe zastosowanie

Badanie nośności fundamentów obiektów mostowych
Badanie nośności fundamentów budynków przemysłowych oraz budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
Badanie sztywności fundamentów stanowiących posadowienie pod nasypy drogowe

Opis

GEO-Instruments jako jedyni w Polsce i jako nieliczni w Europie próbne obciążenia statyczne wykonujemy nowoczesnymi w pełni zautomatyzowanymi zestawami obciążająco – pomiarowymi, które umożliwiają w pełni bezobsługowe przeprowadzenie próbnych obciążeń statycznych przy zachowaniu jednocześnie wszelkich norm technicznych oraz norm dokładności pomiaru. Zdalny zestaw obciążający zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla pracowników i osób postronnych bez konieczności wielogodzinnej uciążliwej obsługi zespołu laborantów, przy jednoczesnym pełnym podglądzie w czasie rzeczywistym zarejestrowanych wyników i możliwej ewentualnej kontroli i zmiany kolejnych stopni obciążenia.

Próbne obciążenia statyczne pali (SLT)

Próbne obciążenia statyczne polegają na stopniowym obciążaniu pala/ kolumny określoną siłą w określonym kierunku. Pomimo znacznego postępu w tworzeniu zaawansowanych modeli obliczeniowych i ciągłego rozwoju technologii posadowień specjalnych, badania statyczne są nadal najdokładniejszą metodą weryfikacji nośności oraz przemieszczeń głębokich fundamentów w gruncie. Testy pali/kolumn pozwalają z dużą dokładnością sprawdzać wartości przemieszczeń fundamentów (osiadania, uniesienia, przesunięcia), a na ich podstawie dokładnie określać dopuszczalne wartości obciążeń.

GEO-Instruments wykonuje statyczne badania pali fundamentowych w oparciu o normy krajowe (np. PN-83/B-02482 i Eurokod 7) oraz zagraniczne (np. ASTM), a także na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, indywidualnych wytycznych Projektantów i Zamawiających. Próbne obciążenia statyczne można wykonywać praktycznie na każdym rodzaju fundamentów głębokich, począwszy od klasycznych pali fundamentowych (np. CFA czy pale wielkośrednicowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych) po najnowsze technologie pali i kolumn przemieszczeniowych (np. kolumny CSC i FCC), a skończywszy na kolumnach żwirowych i ścianach szczelinowych (np. pale typu barette).

Próbne obciążenia statyczne pali można podzielić według dwóch podstawowych celów ich przeznaczenia tzn.:

 • Wstępne próbne obciążenia statyczne – służące do celów projektowania (wykonywane na etapie projektu fundamentu) tj. mające za zadanie optymalizację projektu lub zaprojektowanie najkorzystniejszego rozwiązania posadowienia na palach i kolumnach fundamentowych, a także ścianach szczelinowych.
 • Odbiorcze próbne obciążenia statyczne – służące do celów odbiorowych (wykonywane na etapie realizacji fundamentu palowego lub tuż po jego zakończeniu) mające za zadanie potwierdzić, iż wykonany fundament spełnia/ nie spełnia założeń projektowych i stanowiące często jeden z elementów warunkujących odbiór wykonanych robót fundamentowych.

Każde z tych badań GEO-Instruments wykonuje na wszelkie dostępne na rynku techniczne sposoby realizacji takie jak:

 • Próbne obciążenia na wciskanie przy pomocy sąsiednich pali kotwiących
 • Próbne obciążenia na wciskanie za pomocą balastu
 • Próbne obciążenia na wciskanie metodą mieszaną (kotwiąco – balastową)
 • Próbne obciążenia na wyciąganie
 • Próbne obciążenia na siły poziome.

Próbne obciążenia dynamiczne pali (DLT)

Próbne obciążenia dynamiczne polegają na wykorzystaniu zjawiska rozchodzenia się fali naprężeniowej wzbudzonej w trzonie pala poprzez uderzenie głowicy bijakiem o ciężarze odpowiadającym minimum 1÷2% nośności pala. Rozchodzenie fali naprężeniowej rejestruje się za pomocą czujników zamontowanych do betonu z boku trzonu pala i podłączonych do przenośnego rejestratora danych. Przyspieszenie i odkształcenie (naprężenie) zarejestrowane w momencie uderzenia bijakiem pozwalają na określenie nośności badanego pala oraz zależności obciążenie – osiadanie wykorzystując model analityczny młot – pal – grunt.

GEO-Instruments wykonuje badania dynamiczne w oparciu o normy krajowe PN-EN 1997-1-1 oraz zagraniczne w szczególności ASTM D 4945 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles, a także na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, indywidualnych wytycznych Projektantów i Zamawiających.

Badania dynamiczne pali eliminują konieczność pracochłonnego montażu stalowej konstrukcji oporowej (obciążenia statyczne), co znacznie skraca czas realizacji badania, a jednocześnie daje możliwość swobodnego wyboru pala testowego. Wiarygodność wyników testów pali przy użyciu metody uderzeniowej potwierdzona jest wieloma testami porównawczymi badań statycznych oraz dynamicznych.

GEO-Instruments do analizowania wyników badań wykorzystuje dedykowane oprogramowanie CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program) firmy Pile Dynamics, Inc. Metoda CAPWAP wykorzystuje dopasowanie funkcji fali powrotnej, generowanej przez model obliczeniowy pala pogrążonego w gruncie, do fali powrotnej pomierzonej w trakcie badania dynamicznego. Wynikami metody CAPWAP jest nośność graniczna z podziałem na stopę i pobocznicę oraz symulowana krzywa zależności osiadania pala od jego obciążenia.

Zalety

 • Zdalna kontrola procesu: Obciążenia są prowadzone przy użyciu w pełni automatycznych systemów obciążająco – pomiarowych, które pozwalają na prowadzenie znacznie dłuższych  próbnych obciążeń niż w przypadku konieczności ciągłej obsługi operatora.
 • Brak zasilania nie jest przeszkodą: Każdy automatyczny zestaw obciążający jest wyposażony w dużej pojemności zestaw akumulatorów pozwalający wykonywać obciążenia nawet tam, gdzie nie ma jeszcze stałego źródła zasilania. Na jednym ładowaniu system może sprawnie działać nawet do 14 dni codziennej pracy.
 • Dane dostępne z każdego miejsca: Ze względu na to, że każdy zestaw obciążający wyposażony jest w modem GPRS, rejestrowane dane są dostępne praktycznie w locie. Operator próbnego obciążenia z dowolnego miejsca, w którym ma dostęp do internetu może śledzić i kontrolować przebieg badania. Dane trafiają na bezpieczny serwer, gdzie mogą być przechowywane w celach archiwizacji danych.
 • Automatyka pod kontrolą: Nasze autorskie oprogramowanie sterujące automatycznymi zestawami obciążającymi pozwala na pełną kontrolę przebiegu próbnego obciążenia. W przypadku wystąpienia sytuacji nie standardowych tj. np. nadmierne przemieszczenie pala czy niebezpieczne ruchy stalowej konstrukcji oporowej, oprogramowanie przesyła alert do operatora obciążenia w celu zadecydowania o dalszych krokach dla danego testu.
 • Bezpieczeństwo najważniejsze: automatyczny sposób prowadzenia próbnych obciążeń statycznych eliminuje ryzyko wykonywania badań przez operatora znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie konstrukcji oporowej. Zamiast wielogodzinnej pracy na budowie, operator może kontrolować przebieg badania z pokoju hotelowego.