Oprogramowanie oraz internetowa platforma do prezentacji danych pomiarowych
Oprogramowanie oraz wizualizacja danych

GEO-Instruments Polska zapewnia swoim Klientom szeroki wachlarz możliwości płynący z udostępnienia nowoczesnej platformy do zbierania i wizualizacji danych przesyłanych z systemu monitoringu.