Monitoring osiadań
Monitoring osiadań

Niezależnie od tego czy monitorowane wpływy wynikają z prowadzonych prac na placu budowy, czy są związane ze zjawiskami naturalnymi, monitoring przemieszczeń stanowi podstawową i kluczową usługę firmy GEO-Instruments Polska.