Monitoring środowiskowy
Monitoring środowiskowy

GEO-Instruments zapewnia kompleksowe rozwiązania monitorujące wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne oraz ludzi przebywających w pobliżu placu budowy. Najczęstszymi wpływami wymagającymi stałego monitorowania są wibracje i hałas oraz poziom zapylenia.