Z dużą satysfakcją informujemy że zostaliśmy sponsorem 3. Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej, która już za miesiąc odbędzie się w m. Kielnarowa k/Rzeszowa. Organizatorem Konferencji jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się min. o :

- przyczynach ruchów grawitacyjnych,

- modelach ruchów grawitacyjnych,

- metodach badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk,

- rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie,

- monitoringu osuwisk,

- zdalnych metodach do rozpoznania ruchów grawitacyjnych,

- prognostyce i ocenie ryzyka osuwiskowego,

- zagrożeniach osuwiskowych obiektów inżynierskich,

- sposobach zabezpieczania terenów objętych osuwiskami,

- badaniach innych niż osuwiska zagrożeń geologicznych (zapadania, osiadania, trzęsień ziemi).

Już dzisiaj gorąco zapraszamy na tą ciekawą Konferencję, szczególnie że i GeoInstruments będzie aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu

Więcej inforamcji o konferencji znajdą Państwo na stronie wydarzenia klikająć w przycisk poniżej. 

Published on