Uważamy, że nikt nie powinien ponieść szkody w wyniku naszej pracy lub świadczonych przez nas usług. Naszym bezwzględnym celem jest zero wypadków dzięki skutecznemu zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem we wszystkich działaniach i na każdym etapie.

Odpowiedzialność każdej osoby

Każda pracownik Geo-Instruments Polska odpowiada za bezpieczeństwo własne oraz swojego otoczenia. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i osoby trzecie są odpowiednio przeszkolone i mają prawo kwestionować wszelkie niebezpieczne praktyki.

Wszystkim wypadkom można zapobiec

Wszystkie urazy i wypadki mogą być wyeliminowane dzięki odpowiedniej prewencji i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa

Wyciągamy wnioski

Zawsze stosujemy najwyższe standardy zapewnienia bezpieczeństwa wraz z odpowiednimi narzędziami i wyposażeniem.

Standardy bezpieczeństwa

Zawsze upewniamy się, że dysponujemy odpowiednimi normami i procedurami BHP, a także odpowiednimi narzędziami i sprzętem.

Upoważnienie do wstrzymania pracy

Każdy z naszych Pracowników ma bezwzględne prawo do przerwania pracy, gdy widzi działania niebezpieczne bądź zagrażające bezpieczeństwu kogokolwiek, bez ryzyka poniesienia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Nasi kierownicy odpowiadają za bezpieczeństwo naszych pracowników i mają obowiązek zapewnić skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem.

Myśl o bezpieczeństwie, bezpiecznie pracuj, bezpiecznie wracaj do domu.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy