GEO-Instruments Polska może monitorować obiekty mieszkalne lub użyteczności publicznej, budynki zabytkowe i inne konstrukcje o wysokiej wartości, dostarczając dane i alerty, które pomagają zapobiegać szkodom wynikającym z działań budowlanych oraz na terenie przyległym.

Monitorowanie strukturalne dostarcza danych do oceny zmian w pracy konstrukcji. Służy ono również do dokumentowania i kontrolowania oddziaływania na pobliskie obiekty. Kontrolowanie takich wpływów jak drgania lub zmiany poziomu wód gruntowych, może pomóc obniżyć ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej.

Firma GEO-Instruments może wdrożyć szeroką gamę nieinwazyjnych rozwiązań monitorujących, które umożliwiają rejestrację danych, są wolne od przewodów i urządzeń pokrywających fasadę budynku. Połączenie małego precyzyjnego sprzętu cyfrowego i bezprzewodowych czujników sieciowych zapewnia wszystkie niezbędne elementy do uzyskania wymaganych wartości monitorowania.

Zastosowanie czujników MEMS posiada dwie główne zalety w tym zastosowaniu. Pierwsza z nich to niewielki rozmiar, oraz to że można je zamontować w mało widoczny i prosty sposób Po drugie, czujniki MEMS działają przy niskiej mocy, która może być dostarczana przez okres do 5 lat jedynie z wbudowanych akumulatorów, bez konieczności dostępu w celach konserwacji.

Ta ostatnia korzyść wnosi istotną wartość dodaną do naszych systemów w projektach w obszarach wrażliwych, takich jak kościoły, w których należy zminimalizować pogorszenie wizualne miejsc montażu lub w projektach o trudnym dostępie, takich jak np. monitorowanie klifów lub osuwisk, w przypadku których możliwa 5-letnia autonomia użytkowania powoduje ograniczenie kosztownych wizyt konserwacyjnych.