Zmotoryzowane tachimetry (Automated Motorised Total Station) to zaawansowany i autonomiczny optyczny system monitorowania zbudowany wokół wysoce precyzyjnego tachimetru.

Automatyczne pomiary geodezyjne (AMTS)

Typowe zastosowanie

Monitorowanie deformacji i przemieszczeń we wznoszonych konstrukcjach i budowlach tymczasowych. Szeroko stosowany w monitorowaniu nasypów kolejowych i szyn, obudów wykopów oraz budownictwie tunelowym.

Opis

AMTS zapewnia bezpośredni monitoring odkształceń i przemieszczeń w wznoszonych konstrukcjach obiektów oraz budowlach tymczasowych.

Działając autonomicznie uzyskują częste odczyty, jednocześnie osiągając dokładność podobną do dokładności standardowych instrumentów geodezyjnych.

Transmisja danych i przetwarzanie metodą najmniejszych kwadratów odbywa się automatycznie, co pozwala monitoringowej platformie do przetwarzania danych takiej jak np. Quickview, wyświetlać zaktualizowane dane co godzinę oraz umożliwia automatyczne raportowanie i uruchamianie alarmów.

GEO-Instruments projektuje własne sieci AMTS przystosowane dla każdej lokalizacji, zapewniając w pełni przejrzystą i sprawdzoną jakość usług.

Monitorowanie AMTS wymaga instalacji:

  • Pryzmatów do precyzyjnego monitorowania konstrukcji
  • Pryzmatów precyzyjnego odniesienia poza strefą wpływów
  • Zrobotyzowanego tachimetru z bezpośrednią linią widzenia dla wszystkich pryzmatów
  • Rejestratora danych do nienadzorowanej pracy 24/7. Kontroluje on stację, przesyła dane oraz zarządza energią, zarówno zasilaną z sieci, jak i solarną.

Zautomatyzowane tachimetry (AMTS), zainstalowane w kluczowych punktach konstrukcji, dokładnie mierzą kąty poziome i pionowe oraz odległość między stacją a punktami monitorowania.

Oprogramowanie do regulacji i korekcji pomiarów wyświetla następnie współrzędne każdego punktu monitorowania. Zmiany tych współrzędnych w czasie odpowiadają ruchowi celu, który można określić ilościowo pod względem amplitudy i kierunku.

Akwizycja danych jest zapewniona przez wysokiej klasy tachimetry, zaprojektowanymi do ciągłego działania w aplikacjach monitorujących, takich jak TopCon MS05AXII lub Leica TM50, obie posiadają dokładność do bardzo precyzyjnego kąta 0,5º.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą sprawdzonych rozwiązań branżowych z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów i wdrożonych w oprogramowaniu STARNET.

Kontrola jakości danych jest zapewniona dzięki naszemu oprogramowaniu. Sprawdza ono błędy sieciowe i śledzi procenty zwrotu danych w czasie rzeczywistym.

Zalety

  • Duża dokładność: Nasze doświadczenie w tworzeniu sieci różnych rodzajów AMTS, instalowaniu nadmiarowych punktów referencji i wspólnych punktów na stacjach, zapewnia wysoką jakość wyników.
  • Bezpieczeństwo: Dane pomiarowe i alarmy są przetwarzane i generowane 24/7.
  • Automatyka: Automatyzacja oznacza możliwość prowadzenia ciągłego pomiaru  dla rozsądnego poziomu kosztów.
  • Niezawodność: Pryzmaty nie zawierają elektroniki oraz okablowania, które mogłyby ulec awarii lub uszkodzeniu. Tachimetry monitorują zdalnie, dzięki czemu można je zainstalować w bezpiecznych miejscach, zabezpieczonych przed przypadkowym uszkodzeniem.
  • Łatwość instalacji: Łatwa instalacja i elastyczność, ponieważ między punktami monitorowania nie jest wymagane przeprowadzenie przewodów.
  • Integracja danych: Nasze oprogramowanie może przesyłać dane określone przez klienta i łączyć je z innymi oprzyrządowaniem geotechnicznym oraz generowanymi przez AutoCAD widokami planu.