Dlaczego warto pracować w GEO-Instruments Polska?

Nasi pracownicy to najlepsi specjaliści – wszyscy czerpią motywację z naszej kultury i szans na rozwój.

Uczestniczenie w ważnych projektach

Uczestniczymy w wielu interesujących i wymagających projektach w zakresie monitoringu geotechnicznego i konstrukcyjnego oraz badań fundamentów głębokich.

Nauka i rozwój

Pracownicy GEO-Instruments Polska oprócz zdobywania praktycznej wiedzy przy realizacji projektów mają również możliwość korzystania ze szkoleń, które umożliwiają pełne wykorzystanie ich potencjału.

Keller employees learning on site

Prawdziwe zaangażowanie

Każdy pracownik ma dużą odpowiedzialność za swoja pracę i bezpieczeństwo kolegów. Takie działanie w praktyce jest wysoce motywujące i pomaga przyciągać do nas najbardziej uzdolnione osoby w branży.

Konkurencyjne wynagrodzenie i uznanie

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Chcemy, aby każda osoba, która pracuje dla nas lub z nami dotarła bezpiecznie do domu po zakończonej pracy. Nasz zarząd i kierownictwo nieustannie skupiają się na osiąganiu celów związanych z ograniczeniem wypadków i doskonaleniem zasad bezpieczeństwa.

Społeczna odpowiedzialność

Identyfikujemy obszary na których nasza działalność ma wpływ na społeczeństwo i gdzie mamy obowiązki, które wykraczają poza nasze wyniki finansowe. Są one związane z bezpieczeństwem, środowiskiem, naszą rolą jako pracodawcy i społecznościami, w których pracujemy. Traktując te zobowiązania poważnie, liczymy na to, że nasi pracownicy będą dumni z pracy w Geo-Instruments Polska.

Część globalnej firmy oferującej możliwości rozwoju i międzynarodowej kariery

Geo-Instruments Polska jest częścią Keller Group, która obecna jest w ponad 40 krajach na sześciu kontynentach. Dla ambitnych i uzdolnionych osób, które mają nastawienie globalne i chcą podróżować jest to szansa na rozwijanie kariery międzynarodowej.

Monitoring osiadań Poznań

Organizacja ucząca się

Duch współpracy i ciągłego doskonalenia sprawia, że jesteśmy organizacją uczącą się. Poprzez nasz rozwój i przekazywanie technologii pomiędzy regionami i firmami, możemy zapewnić, że nasi inżynierowie mają dostęp do najszerszego zakresu rozwiązań oraz możliwości dalszego pozyskiwania najbardziej zaawansowanej wiedzy technicznej.

Przedsiębiorczość i rodzinna atmosfera

Będąc częścią dużej, światowej grupy panuje u nas rodzinna atmosfera.

Zmieniamy otoczenie

Chociaż praca którą wykonujemy jest często niewidoczna to dotyczy niemal każdego aspektu współczesnego życia. Pomagamy tworzyć współczesną infrastrukturę.

Uczciwe praktyki zatrudnienia

Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy pracownik jest zatrudniany i awansowany wyłącznie na podstawie jego zasług i osobistej pracy, wolne od dyskryminacji i prześladowań. Cenimy sobie różnorodność i uznajemy indywidualne różnice wierząc, że nasza wewnętrzna kultura pomaga firmie rozwijać się jako silnej, dynamicznej i innowacyjnej organizacji.