Firma GEO-Instruments Polska oferuje szereg rozwiązań do monitorowania deformacji konstrukcji oraz gruntu rodzimego lub w postaci nasypów.

Monitoring konstrukcji oraz kontrolowanie deformacji pomaga zapobiegać potencjalnym awariom i szkodom z nimi związanym. Pomaga również oceniać skuteczność zastosowanych środków technicznych.

Wykorzystując dedykowane urządzenia można monitorować zmiany kształtu lub położenia części konstrukcji budowlanych (np. pomiar przechyleń). Monitoring deformacji jest nieodzownym narzędziem w procesie kontroli obudów wykopów, stateczności skarp i zboczy lub np. podatności nasypów.

Trudne przestrzenie

W obszarach takich jak np. kanały ściekowe, gdzie tradycyjne czujniki elektryczne są niedozwolone, firma GEO-Instruments Polska może zainstalować bezpieczne światłowodowe czujniki odkształceń.

Dokładny pomiar

Monitorowanie odkształcenia w różnych częściach konstrukcji, na przykład obudowy  tunelu, może generować raporty pokazujące  wytężenie kolejnych segmentów.

Zachowanie konstrukcji może być następnie bezpośrednio skorelowane z prowadzonymi pracami poprzez dopasowanie danych odczytów to podjętych działań.

Korzystając z przetworzonych danych z odczytów odkształceń, nasi klienci mogą analizować pomiary deformacji i w ten sposób weryfikować integralność i bezpieczeństwo konstrukcji.

Do takich celów świetnie nadaje się użycie automatycznych instrumentów geodezyjnych (AMTS) w połączeniu ze specjalnymi pryzmatami, które można wykorzystać do ciągłego pomiaru postępu deformacji.