Jesteśmy znani i szanowani za nasze wysokie standardy uczciwości, rzetelności i przejrzystości w naszych relacjach z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, konkurentami i społeczeństwem.

Ponieważ jest to bardzo ważne, posiadamy kodeks postępowania w biznesie, który określa nasze minimalne oczekiwania wobec wszystkich pracowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.  Pokazuje on naszym klientom i innym interesariuszom, iż mogą na nas polegać w zakresie utrzymania najwyższych standardów uczciwości, rzetelności i przejrzystości. Zapewnia on, że działamy w sposób, z którego można być dumni i dokonujemy wyborów, które zapewniają nam sukces.

Podstawą naszego kodeksu jest reguła, który nakazuje nam przestrzegać prawa w każdej sytuacji. Istnieje dziewięć zasad, które kierują naszym postępowaniem:

Keller Think Safe logo on site

Zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników

Uważamy, że nikt nie powinien ponieść szkody w wyniku naszej pracy - dlatego wszyscy w naszym otoczeniu mają zapewnione bezpieczeństwo.

GEO-Instruments zróżnicowanie

Wspieranie praw i różnorodności pracowników

Szanujemy, wspieramy i chronimy prawa oraz godność każdego człowieka, a także różnorodność naszych pracowników. Ceniąc zróżnicowanie naszej kadry, chcemy by każdy był traktowany z szacunkiem.

Etyczne i uczciwe zachwania

Etyczne i uczciwe zachowanie

Jesteśmy uczciwi, szczerzy i lojalni oraz działamy zgodnie z prawem, dzięki czemu każdy może nam zaufać.

Man in safety boots walking a line

Unikanie przekupstwa i korupcji

W naszych działaniach jesteśmy zdecydowanie przeciwni korupcji i przekupstwu, a projekty zdobywamy w sposób uczciwy i rynkowy z poszanowaniem dla naszej konkurencji.

Keller's intranet on a mobile phone

Otwarta i odpowiedzialna komunikacja

W naszej komunikacji jesteśmy się otwarci, uczciwi, jasno i odpowiedzialnie prezentujemy nasze stanowiska i opinie.

Working in the city centre

Obecność w lokalnych społecznościach

Działamy odpowiedzialnie i z szacunkiem wobec społeczności, w ramach których pracujemy, ponieważ jesteśmy ich częścią.

Installing foundations for a wind farm

Ochrona środowiska

W trosce o naszą przyszłość respektujemy i ograniczamy wpływ naszych działań na środowisko.

Geo Instruments bronimy tego co słuszne

W obronie tego, co słuszne

Zawsze zabieramy głos, jeśli uważamy, że nasze zasady są podważane.

On site with a customer

Zapewnianie doskonałej obsługi klienta i współpraca z naszymi dostawcami, aby zapewnić przestrzeganie naszych standardów

Pracujemy nad tym, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów a nawet wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom. Budujemy konstruktywne relacje z naszymi kontahentami, którzy rozumieją nasze zasady i standardy, którymi się kierujemy.