Badania ciągłości fundamentów specjalnych metodą Sonic Echo i CSL pozwalają na szybką weryfikację wykonanych fundamentów. Dzięki tym badaniom można w bardzo krótkim czasie sprawdzić nawet duże obszary robocze oraz zweryfikować czy fundamenty te są ciągłe a ich długość odpowiada założeniom projektowym.

Badania ciągłości głębokich fundamentów Sonic Echo

Typowe zastosowanie

Badanie jakości fundamentów obiektów mostowych
Badanie ciągłości i długości pali i kolumn budynków przemysłowych oraz budynków wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
Badanie ciągłości pali i kolumn stanowiących posadowienie pod nasypy drogowe

Opis

Badania jakościowe nazywane również powszechnie „badaniami ciągłości” służą do szybkiego sprawdzenia i potwierdzenia jakości wykonanych fundamentów specjalnych tj. wszelkiego rodzaju betonowe i żelbetowe pale i kolumny fundamentowe oraz ściany szczelinowe. Powszechnie stosowna nazwa tj. „badania ciągłości” nie do końca poprawnie oddaje prawdziwy cel i możliwości stosowanych badań jakościowych. Spośród dostępnych i stosowanych na rynku metod badań GEO-Instruments udostępnia swoim klientom dwie główne:

Metoda Sonic Echo

Lub znana także pod nazwą PIT (Pile Integrity Tester), wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się fali dźwiękowej w trzonie pali/ kolumn. Na potrzebę badania nisko naprężeniowa fala akustyczna wywoływana jest poprzez kilkukrotne lekkie uderzenie w głowice pala młotkiem z teflonowym obuchem. a następnie rejestrowana jest za pomocą przystawionego do głowicy pala przyspieszeniomierza (czujnika). Przemieszczająca się wzdłuż trzonu pala fala akustyczna pozwala stwierdzić, czy długość wykonanego elementu jest zgodna z jego metryką i czy na długości trzonu nie znajdują się znaczne przewężenia lub pęknięcia. Metoda stosowana po min. 7-10 dniach od daty wykonania pala na skutej i oczyszczonej betonowej górnej powierzchni pala/ kolumny. Metoda służąca do zgrubnej (przybliżonej) weryfikacji długości i ciągłości trzonów betonowych i żelbetowych. Ze względu na prostotę jej wykonywania pozwalająca na sprawdzenie przez technika nawet do ok 100 szt. elementów w trakcie jednej zmiany roboczej.

Metoda CSL (Crosshole Sonic Logging)

Podobnie jak metoda Sonic Echo wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fali akustycznej w trzonie badanych elementów, jednakże fala wywoływana jest nie przez uderzenie, a przez specjalny nadajnik wprowadzany wewnątrz pala. Aby przeprowadzić więc takie badanie konieczne jest uprzednie jego zaplanowanie oraz wcześniejsze przygotowanie specjalnych kanałów dostępowych w postaci rurek stalowych lub PVC o średnicy wewnętrznej 38-55mm i długości odpowiadającej długości weryfikowanego elementu. Ilość kanałów dostępowych i ich rozmieszczenie jest wcześniej projektowane, a same rurki dostępowe wbudowywane są do elementu poprzez zamocowanie ich do zbrojenia lub jako samonośne w postaci szkieletu i umieszczane wewnątrz pala w trakcie lub przed jego betonowaniem. Ze względu na to, że nadajnik i odbiornik posiadają wbudowany głębokościomierz, metoda pozwala na bardzo dokładną weryfikację długości sprawdzanego elementu i dość dokładną weryfikację lokalizacji i wielkości ewentualnej nieciągłości lub inkluzji gruntu. Metoda powinna być stosowana w ciągu 3-7 dni od daty betonowania oraz może być realizowana z wyższego poziomu (przed wykopem) na nieskutych głowicach pali/ kolumn/ ścian szczelinowych. Ze względu na dużą pracochłonność w trakcie realizacji pozwala na zweryfikowanie (w zależności od ich długości) do ok 4-8 szt. pali/ kolumn/ ścian szczelinowych na jedną zmianę roboczą. 

Zalety

  • Szybka weryfikacja jakości wykonania: badania ciągłości metodą Sonic Echo pozwalają na szybką i nie inwazyjną weryfikacją praktycznie wszystkich pali wykonanych na budowie. Pomimo niezbyt dokładnemu sposobowi określania potencjalnych uszkodzeń i niedoróbek pozostaje jednak ważnym narzędziem w zgrubnym sprawdzaniu jakości wykonania. W rękach doświadczonego technika pozwala na interpretację wyników już w trakcie prowadzonych badań na budowie.
  • Dokładna analiza jest możliwa: dzięki użyciu metody CSL każdy zbadany pal nie będzie miał przed budową tajemnic. Dzięki wbudowanemu głębokościomierzowi z dużą dokładnością można mierzyć faktyczną długość elementu. Potrzeba takiej analizy występuje wszędzie tam, gdzie pali jest mało a ich wytężenie znaczne, co sprawia że każdy element jest na wagę złota.