Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej za pomocą sieci połączonych czujników, mierzy z dużą dokładnością przemieszczenia pionowe konstrukcji w czasie rzeczywistym.

HLC - Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej

Typowe zastosowanie

Każdy projekt, który może powodować osiadanie lub wypiętrzanie się fundamentów obiektów
Remonty starych obiektów wrażliwych na prowadzone prace remontowe
Budynki w pobliżu głębokich wykopów
Monitorowanie konstrukcji tuneli, zbiorników lub płyt fundamentowych
Monitorowanie odcinków torowisk kolejowych

Opis

System ten charakteryzuje się dużej dokładności pomiarem i został zaprojektowany do pomiaru pionowego ruchu elementów konstrukcji oraz może skutecznie mierzyć przemieszczenia w zakresie do ±500mm.

Hydrostatyczne czujniki niwelacji precyzyjnej (Hydrostatic Levelling Cells) można instalować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

Zamontowane czujniki tworzą mapę sieci pomiarowej 2D, która może następnie monitorować pionową pracę konstrukcji na całej powierzchni. Wykresy linii konturu można generować w czasie, aby bezpośrednio wykryć, który obszar ma być analizowany.

Wszystkie czujniki układu są połączone ze sobą tą samą rurką z cieczą, a następnie są połączone ze zbiornikiem wyrównawczym cieczy, który znajduje się powyżej całego układu pomiarowego. Taki sposób budowy systemu umożliwia wymuszenie w jego wnętrzu odpowiedniego ciśnienia. Przemieszczenia pionowe poszczególnych czujników zamontowanych na konstrukcji wywołują zmiany ciśnienia wewnątrz układu co podlega pomiarowi w miejscu zamontowanych sensorów.

Kiedy czujnik porusza się pionowo, odpowiadająca jej wysokość cieczy zmieni się odpowiednio, niezależnie od wszystkich innych czujników.

Ponieważ ciśnienie cieczy można bardzo dokładnie zmierzyć w każdym czujniku, ruch pionowy można obliczyć na podstawie gęstości zastosowanej cieczy.

Każdy sensor jest również połączony ze sobą rurką z powietrzem, aby znormalizować ciśnienie odniesienia między czujnikami.

Kiedy konstrukcja osiada, komórki pomiarowe osiadają wraz z nią, zwiększając ciśnienie w układzie. Przekłada się to następnie na pomiar osiadania. Podnoszenie konstrukcji jest wykrywane w podobny sposób tj. gdy zmniejsza się ciśnienie cieczy w układzie.

Staranna instalacja zapewnia, że rurka z cieczą jest wolna od powietrza. Po zainstalowaniu większość systemu nie wymaga dalszej konserwacji.

Po odparowaniu cieczy system można w łatwy sposób uzupełnić ze zbiornika wyrównawczego, który instaluje się w  dostępnym miejscu.

Nasze bogate doświadczenie z systemem HLC (kilka tysięcy instalacji) wskazuje, że jest on w pełni zintegrowany z naszymi rozwiązaniami programowymi a w szczególności z naszym interfejsem Quickview. Dane są przesyłane strumieniowo online w ciągu kilku minut od pomiaru, dzięki czemu ruchy konstrukcji mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym. Nadzór nad mierzoną konstrukcją jest w przejrzysty sposób osiągany za pomocą prostej wizualizacji graficznej oraz automatycznych raportów w formacie PDF. W przypadku gdy pomiar wykaże że przemieszczenia konstrukcji przekroczyły ustalone wcześniej progi alarmowe, system posiada możliwość wysłania automatycznych powiadomień za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail.

System HLC jest dedykowany wszędzie tam, gdzie konwencjonalne techniki pomiarów nie są możliwe tj. np. pomiar w piwnicach budynków czy pomiar bardzo wielu punktów pomiarowych na raz, rozlokowanych w złożonym układzie obiektów.

Zalety

  • Duża dokładność: Rozdzielczość systemu to 0,024 mm.
  • Zintegrowane dane: Konstrukcje mogą być monitorowane ze wszystkich stron za pomocą jednego systemu. Może on wizualnie odwzorować ruch pionowy obiektu za pomocą linii konturowych na odpowiednim widoku 2D. 
  • Dane w czasie rzeczywistym: Dane są przesyłane strumieniowo online w ciągu kilku minut od pomiaru, dzięki czemu ruchy konstrukcji mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym.
  • Niskie koszty utrzymania: Czujniki nie muszą być widoczne i mogą niezawodnie działać przez okres nawet pięciu lat bez konieczności ingerencji w system.