GEO-Instruments Polska udostępnia w pełni automatyczne systemy monitorowania konstrukcji charakteryzujące się ponadprzeciętną wytrzymałością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz posiadające niezawodną bezprzewodową komunikację na potrzeby gromadzenia i przetwarzania danych.

W przypadku, gdy monitorowanie odbywa się bez obecności na budowie, GEO-Instruments może zapewnić ciągły strumień pomiarów z terenu, generując automatyczne raporty i alarmy, gdy progi alarmowe zostaną osiągnięte.

Naszym klientom oferujemy dostęp do internetowej platformy monitoringu, która w kilka sekund może przetwarzać rejestrowane dane oraz umożliwia ich przeglądanie, analizę oraz raportowanie. Udostępnienie ważnych informacji może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej projektu, poczty elektronicznej lub komunikatów sms.

Instalacja

Nasz doświadczony personel zapewnia szybką i profesjonalną instalację oraz uruchomienie całego systemu.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby wykonujące szereg niezbędnych zadań koniecznych do sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu, tj. od oceny ryzyka w trakcie projektowania po nadzór nad całym systemem. Po zakończeniu montażu możemy w krótkim czasie przygotować i wysłać raport z instalacji oraz uruchomienia systemu.

Pomimo, iż zasilanie do systemu zwykle nie stanowi największego problemu w obszarach miejskich, to czasem może ono stać się dużym wyzwaniem z powodu stale zmieniającej się przestrzeni roboczej lub w miejscach znacznie oddalonych od zwartej zabudowy miejskiej. Wszędzie tam gdzie wstępują takie problemy firma GEO-Instruments Polska  jest w stanie projektować, dostarczać i instalować autonomiczne systemy zasilania w oparciu o układy paneli słonecznych.

Niezależnie od tego, czy w skład systemu chodzi kilka małych czujników, czy też system jest znacznie rozbudowany o wiele układów monitorujących, posiadamy umiejętności, aby indywidualnie dopasować optymalne rozwiązania zasilania bateryjnego, które mogą działać bezobsługowo nawet przez okres wielu lat. Systemy te dają nam możliwość obsługi rozwiązań monitorujących w większości krajów Europy.

Wiarygodni partnerzy

GEO-Instruments Polska na bieżąco współpracuje z firmami z sektora przemysłu urządzeń i instrumentów pomiarowych, którzy zapewniają światowej klasy oprzyrządowanie do rejestracji i akwizycji danych pomiarowych. Dzięki naszej ugruntowanej i szerokiej współpracy dostarczamy spersonalizowane rozwiązania dla wszystkich projektów.

Skomplikowane i ograniczone zastosowania

Oprzyrządowanie instalowane w skomplikowanych oraz ograniczonych obszarach, takich jak np. rafinerie, tunele czy kanały ściekowe, może podlegać szczególnym wymaganiom, takim jak np. przeciwwybuchowe wymagania ATEX, które uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych urządzeń.

Nasza specjalizacja oraz doświadczenie pozwala nam dostarczać odpowiednie oprzyrządowanie, do których zastosowano materiały klasy przemysłowej zapewniające żądaną trwałość urządzeń w skomplikowanych przestrzeniach, a także pozwalające nam dostarczać rozwiązania, które spełniają aktualne wymagania techniczne.

Jakość wykonania

Nasze umiejętności oraz doświadczenie w zakresie nietypowych realizacji sprawiły, że usługi firmy GEO-Instruments zostały wybrane do realizacji kilku najgłębszych instalacji monitorujących w Europie tj. np. systemu zainstalowanego na głębokości ok. 50 m w Moorgate w Londynie oraz na głębokości ok. 70 m wzdłuż wybrzeża kanału La Manche. Systemy te zostały zaprojektowane na minimum trzy letni monitoring przemieszczenia klifów.