Niezależnie od tego czy monitorowane wpływy wynikają z prowadzonych prac na placu budowy, czy są związane ze zjawiskami naturalnymi, monitoring przemieszczeń stanowi podstawową i kluczową usługę firmy GEO-Instruments Polska.

Osiadania lub wypiętrzanie się gruntu lub też wykonanie głębokich wykopów mogą powodować niechciane przemieszczenia pobliskich budowli.

Nadmierne i niekontrolowane osiadania obiektów prowadzą do pęknięć, przechyłów i mogą stanowić duże zagrożenie dla konstrukcji. Pomiar osiadań zapewni wczesne wykrycie zagrożeń oraz pomaga we wdrożeniu odpowiednich środków zaradczych, a następnie w pełni kontrolować ewentualne działania naprawcze.

Monitorowanie przemieszczeń wymaga solidnego zrozumienia mechaniki gruntu, aby zaprojektować prawidłowe podejście do problemu. Firma GEO-Instruments dysponuje wieloma rozwiązaniami, które można dostosować do warunków danego projektu.

Wymaga to również stabilnego odniesienia w celu ustalenia bezwzględnych przemieszczeń pionowych, zwykle ustalanych poza strefą wpływu przemieszeń.

Firma GEO-Instruments posiada duże doświadczenie w zakresie stosowania systemów hydrostatycznej niwelacji precyzyjne, które są produkowane przez nasz niemiecki oddział. System ten ma wszechstronne zastosowanie i może być  instalowany zarówno na fasadach jak i w wewnątrz obiektów w celu ustanowienia dwuwymiarowej sieci punktów i wykrywania lokalnych osiadań. Jesteśmy w stanie wykryć i zidentyfikować każde potencjalne osiadanie, które może zaszkodzić budowlom.

Technika ta oraz inne rozwiązania, takie jak np. automatyczne tachimetry (AMTS), czy bezprzewodowe czujniki przechyłu mogą być połączone w jednej spójnej internetowej platformie monitorowania. Używanie tych systemów jest wielokrotnie niezbędne na obszarach miejskich, gdzie osiadanie gruntu jest kluczowym zagrożeniem, a które należy wcześnie wykrywać i śledzić oraz zapewnić zaimplementowanie odpowiednich środków zaradczych.