Zautomatyzowane pomiary drgań i hałasu zapewniają łatwy i niezawodny sposób kontrolowania przebiegu robót budowlanych, zapewniając ochronę zarówno właścicieli projektów, firmy budowlane jak i pobliskie nieruchomości oraz środowisko naturalne.

Pomiary drgań i hałasu

Typowe zastosowanie

Monitoring drgań i hałasu w trakcie wykonywania robót palowych
Monitoring drgań w trakcie prac rozbiórkowych
Kontrolowanie poziomu hałasu generowanych przez duże budowy w zwartej zabudowie miejskiej

Opis

Automatyczne monitorowanie drgań i hałasu może pomóc w uniknięciu szkód majątkowych, opóźnień kontraktów, sporów sądowych, a przez to zwiększonych kosztów, które mogą powstać w wyniku ponad normatywnych drgań związanych z pracami budowlanymi takimi jak np. wykonanie głębokich fundamentów, realizacja wykopów czy roboty rozbiórkowe.

Sprzęt monitorujący obejmuje zwykle:

  • Trójosiowy geofon.
  • Rejestratora zwanego także sejsmografem, do rejestrowania i przetwarzania sygnałów z geofonu.
  • Oprogramowanie do przetwarzania danych i tworzenia raportów.

Dodatkowy osprzęt i usługi, takie jak np. odporne obudowy na warunki atmosferyczne, panele słoneczne jako zasilanie, bezprzewodowe wyszukiwanie danych, automatyczne alerty i raporty, mogą zwiększyć wydajność i obniżyć koszty pomiarów.

Rejestrator w sposób ciągły pobiera dane z trzech kanałów trójosiowego geofonu, sprawdzając przychodzące wartości względem progów granicznych.

W regularnych odstępach czasu rejestrator przechowuje wartość szczytowej prędkości cząstek (PPV) dla każdego kanału.

Te wartości są używane do generowania raportu i histogramu.

Jeśli jakakolwiek wartość przychodząca przekroczy próg limit normowy, rejestrator odczytuje wszystkie wartości przychodzące przez kilka sekund. Wartości te są używane do generowania raportu kształtu fali.

Jeśli progi normowych limitów zostaną przekroczone, generowany jest alert, aby inżynierowie mogli podjąć odpowiednie działania w celu na budowie.

Histogramy służą do wykazania, że miejsce było aktywnie monitorowane, i że poziomy drgań utrzymują się w granicach określonych przepisami.

Raporty kształtu fali pokazują rozkład prędkości i częstotliwości podczas zdarzeń przekroczenia i są wykorzystywane do dalszej analizy zdarzeń.

Zalety

  • Monitorowanie bez nadzoru: Automatyczne systemy mogą rejestrować, przetwarzać, alarmować i raportować bez obecności operatora. To autonomiczne działanie zapewnia znaczne oszczędności kosztów. 
  • Chroniony i zasilany: Zautomatyzowane systemy są dostarczane w obudowach odpornych na warunki atmosferyczne a w razie potrzeby także z własnym zasilaniem i ładowaniem solarnym. Podczas gdy rejestratory ręczne muszą być zabierane każdym dniu w celu ich ochrony i ładowania akumulatorów. Automatyczne rejestratory mogą pozostać na miejscu i udostępniać dane online przez długi czas. 
  • Automatyczne transfery danych: Zautomatyzowane systemy wysyłają dane poza miejsce przetwarzania w regularnych odstępach czasu. Systemy ręczne wymagają praktycznego zarządzania danymi, co zwykle opóźnia przetwarzanie danych o wiele godzin.
  • Powiadomienia na czas: Zautomatyzowane systemy w porę wysyłają powiadomienia do dowolnych urządzeń mobilnych tj. np. smartfony czy tablety, gdy zostają przekroczone progi alarmowe.
  • Automatyczne raporty: Zautomatyzowane systemy generują raporty zgodności w określonych odstępach czasu. To pozwala oszczędzić czas oraz eliminuje nakłady pracy ludzi. Raporty można w łatwy sposób personalizować do wymagań klienta.
  • Łatwy dostęp do danych: Automatyczne systemy przechowują dane i raporty na bezpiecznym serwerze, zapewniając, że zapisy danych są bezpieczne i kompletne. Dostęp do raportów można uzyskać, przeglądając internetową stronę projektu chronioną unikalnym loginem i hasłem.
  • Zwiększone bezpieczeństwo: Zautomatyzowane systemy zapewniają bezpieczny, bezobsługowy monitoring w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak zwarta zabudowa miejska lub bliskie sąsiedztwo z obiektami zabytkowymi.