Inklinometry modułowe typu SAA firmy Measurand są zaawansowanymi urządzeniami podobnymi do inklinometrów, używanymi do monitorowania zmiany kształtu. Wszędzie tam gdzie użycie tradycyjnego inklinometru kończy się, zaczyna się użycie SAA. Ponad przeciętna żywotność i olbrzymie możliwości odwzorowania zmiany kształtu konstrukcji to największe zalety SAA.

Inklinometry modułowe i pomiary inklinometryczne

Typowe zastosowanie

Monitorowanie zmiany kształtu konstrukcji obiektów np. ściany oporowej, podstawy zbiornika, kanałów ściekowych, obudowy tuneli
Monitorowanie osiadania elementów konstrukcji
Monitorowanie zmiany kształtu nasypów
Śledzenie ruchów podpowierzchniowych w obszarach osuwiskowych.

Opis

Inklinometry modułowe typu SAA to łańcuch sztywnych segmentów połączonych elastycznymi połączeniami. Połączenia są zaprojektowane tak, aby były odporne na skręcanie, ale pozwalają na przechylenie segmentów w dowolnym kierunku.

Inklinometry modułowe można instalować na różne sposoby:

  • W istniejących obudowach inklinometru w celu automatyzacji odczytów
  • Wprowadzane do rury o małej średnicy i instalowane bezpośrednio w otworach wiertniczych
  • Mocowane do powierzchni okładzin tuneli lub płyt betonowych

Każdy segment jest wyposażony w trzy prostopadle czujniki przechyłu oraz mikroprocesor. Mikroprocesor oblicza pozycję XYZ segmentu na podstawie długości segmentu i pomiarów z czujników pochylenia. Ogólny kształt inklinometru jest ustalany przez zsumowanie pozycji XYZ połączonych segmentów.

Początkowe pomiary inklinometryczne służą jako punkt odniesienia. Kolejne pomiary inklinometryczne, uzyskiwane w regularnych odstępach, są porównywane z pomiarem odniesienia. Zmiany wskazują, że nastąpiło odkształcenie i ujawniają kierunek oraz jego wielkość.

Pomiary za pomocą inklinometru modułowego SAA są przekazywane do naszej platformy monitoringu Quickview, która przetwarza pomiary, sprawdza dane alarmowe oraz umożliwia tworzenie wykresów i widoków planów na stronie internetowej projektu w trybie 24/7.

Zalety

  • Duża dokładność: Czujniki pomiaru i interfejsy zapewniają wysoką precyzję. Dokładność pomiaru odkształcenia to 1,5mm na każde 32m długości inklinometru.
  • Szybkość i łatwość instalacji: Czujniki SAA mogą być wprowadzone w szczelnie dopasowaną rurę PCV i utrzymywane w stanie nacisku na potrzeby pracy. Po zakończeniu użytkowania można go wyciągnąć i zwinąć na bębnie do ponownego użycia.
  • Niezawodność: Wytrzymały ciąg czujników SAA jest przeznaczony do stosowania we wszystkich gałęziach budownictwa. Stalowa siatka zewnętrzna zapewnia ochronę, a sztywny przegubowy łańcuch segmentowy sprawia, że SAA jest czujnikiem, który można stosować w najtrudniejszych warunkach. 
  • Solidność: Bezprzewodowe czujniki i węzły mogą działać w temperaturach od -40°C do +60°C.
  • Inteligentny system: Czujniki można wyłączyć, tak aby wszystkie segmenty mogły podawać nieprzetworzone dane do automatycznego protokołu przetwarzania, który dystrybuuje dane do platformy monitorowania.