Kompleksowy system monitoringu geotechnicznego na zlecenie Keller Polska w samym sercu Tallinna 

Ahtri 6

Projekt

W ramach realizacji projektu Golden Gate (Ahtri 6) przez Keller Polska zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy instalację systemu monitoringu konstrukcji obudowy wykopu oraz monitoringu geotechnicznego w sąsiedztwie budowy. 

Wyzwanie

Do naszych zadań należało zaprojektowanie oraz wybór odpowiednich urządzeń do ciągłego (bezprzewodowego) monitoringu przmieszczeń konstrukcji obudowy wykopu, wysokości zwierciadła wód gruntowych na terenie budowy. Dodatkowo ze względu na usytuwaonie kolektora w pobliżu budowy, który jest elementem infrastruktury krytycznej miasta Generalny Wykonawca został zobowiązany przez gestora sieci do objęcia monitoringiem również tego obiektu. 

Rozwiązanie

Nasze rozwiązanie zostało oparte o poniższe elementy: 

- 6 szt. Inklinometrów automatycznych (IPI) każdy o długości ok. 17 m marki Geosense, 
- czujnik piezometryczny do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej,
- czujnik do pomiaru przechyleń studni kolektora,

Za rejestrację danych oraz przesyłanie danych na serwer odpowiadają specjalistyczne urządzenia od naszego partnera Worldsensing, które świetnie nadają się do pracy w wymagających warunkach budowlanych.

System został zaprogramowany do pracy w trybie automatycznym rejestrując dane co 15 min, co pozwoli na prowadzenie newralgicznych robót budowlanych w bezpieczny sposób. 

Dzięki implementacji naszej platformy monitoringowej QuickView Klient oraz Wykonawca Robót (KellerPolska) możliwy jest dostęp do danych pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz otrzymywanie powiadomień o przekroczonych progach alarmowych.

Dane projektu

Inwestor

US Real Estate

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska

Inżynier(owie)

Tomasz Ziętkowski - Kierownik Projektów Monitoringowych
Mateusz Orsicz - Specjalista ds. oprogramowania