GEO-Instruments Polska zapewnia swoim Klientom szeroki wachlarz możliwości płynący z udostępnienia nowoczesnej platformy do zbierania i wizualizacji danych przesyłanych z systemu monitoringu.

GEO-Instruments Polska wykorzystuje dwa główne typy oprogramowania do prezentacji danych:

Projekty na dużą skalę

W przypadku dużych projektów, takich jak np. budowa Crossrail w Wielkiej Brytanii, GEO-Instruments była w stanie aktywować oprogramowanie klienckie instalowane na wszystkich urządzeniach.

Stanowi ono łącze do bazy danych, która dystrybuuje informacje w sposób ciągły z minimalnym opóźnieniem za pośrednictwem GtcVisual. Oprogramowanie to zostało opracowane przez firmę GEO-Instruments i z powodzeniem jest stosowane na całym świecie.

Do jego głównych zalet można zaliczyć:

  • Zaawansowane możliwości przetwarzania, takie jak wykresy konturowe; oraz
  • Skalowalność w przypadku dużych projektów, umożliwiająca firmie GEO-Instruments wyświetlanie i zarządzanie danymi dla kilku tysięcy punktów monitorowania w jednym projekcie.

Projekty na małą skalę

W przypadku małych projektów firma GEO-Instruments Polska korzysta z szybkiego poglądu tzw. Quickview. Quickview jest przechowywany w chmurze i jest dostępny dla naszych klientów z dowolnego komputera przy użyciu loginu i hasła, dzięki czemu można go łatwo i szybko wdrożyć i używać. Może on zostać skonfigurowany w ciągu kilku minut oraz współzarządzany przez klientów.

Quickview został opracowany przez firmę Geo-Instruments w 2013 r. Jest to zorientowana na przyszłość i modyfikowalna platforma, stale aktualizowana w celu wprowadzenia bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak wykresy konturowe, automatyczne raporty z monitorowania w formacie PDF, uśrednianie i przetwarzanie w locie, dziennikowanie w witrynie, automatyczne wiadomości elektroniczne i powiadomienia SMS, zarządzanie wieloma projektami, widoki 3D oraz wiele innych przydatnych funkcji.

Quickview może wypełniać wszystkie zadania związane z zainstalowanych oprzyrządowaniem, zapewniając jednocześnie unikalne funkcje raportowania obejmujące:

  • Wyświetlanie odczytów z wielu czujników w jednym czasie
  • Automatyczny system powiadomień pocztą elektroniczną i SMS-ami
  • Automatyczne raporty w formacie PDF
  • Widoki 3D
  • Przetwarzanie danych w locie
  • Eksport surowych i przetworzonych danych
  • Zaawansowane wykresy prezentacji danych (wykresy konturowe, wykresy pomiarów inklinometrycznych, róże wiatrów, wykresy przestrzenne wartości względem odległości, rozwiązania 3D dotyczące monitorowania postępu budowy)