Budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu budowanej drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów ułatwi życie mieszkańcom miasta, którzy czekali na to od wielu lat. 

S19 Próbne obciążenia

Projekt

GEO-Instruments Polska zaprojektowało i zrealizowało kompleksowy program próbnych obciążeń fundamentów głębokich wykonanych w technologii pali CFA oraz pali wbijanych.

Wyzwanie

Dostosowanie harmonogramu wykonywania próbnych obciążeń do tempa realizowanych prac przez Generalnego Wykonawcę inwestycji.

Rozwiązanie

W ciągu dwóch miesięcy wykonaliśmy 20 próbnych obciążeń statycznych, 5 próbnych obciążeń dynamicznych oraz 558 badań ciągłości pali metodą Sonic-Echo.

Dane projektu

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

Mota-Engil Central Europe

Inżynier(owie)

Marta Szczepańska - asystentka projektanta
Paweł Faryna - brygadzista