Nasi ludzie są naszą największą wartością. Tworzymy środowisko i kulturę pracy, dzięki której mogą pokazać pełnię swoich możliwości i sprawić, że w Geo-Instruments Polska wspaniale się pracuje.

Równe szanse

Zatrudniamy i awansujemy każdego pracownika wyłącznie na podstawie jego zasług i osiągnieć . Nie polega to tylko na „byciu uczciwym”, ale również rozważnym biznesowo: równe szanse pomagają nam zatrudniać i utrzymać najlepszych ludzi, rozwijać wszystkich pracowników w celu uzyskania najlepszego potencjału i wykorzystywać ich talenty oraz zasoby w maksymalny sposób.

Prześladowania i dyskryminacja

Tworzymy środowisko pracy wolne od nielegalnej dyskryminacji i prześladowania.

Traktujemy ludzi z szacunkiem i godnością,  nie tolerujemy zachowań lub działań, które mogą być traktowane jako bezprawne prześladowanie lub dyskryminacja. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zgłaszanie aktów prześladowania i pomagamy innym w takich interwencjach.

Dokładamy wszelkich starań aby szanować lokalne tradycje i kulturę oraz próbujemy być szczególnie wrażliwi na działania i zachowania, które mogą być akceptowane w jednej kulturze, a nietolerowane w innej.

Różnorodność

Różnorodność osób, umiejętności i zdolności są siłą, która pomoże nam osiągnąć najlepsze. Z uwagi na nasz szeroki zasięg geograficzny i politykę zatrudniania lokalnych managerów, jako grupa jesteśmy kulturowo bardzo zróżnicowani.

Uważamy, że zawsze jest więcej do zrobienia w związku z czym posiadamy politykę oraz plany, które pomagają nam stale doskonalić się w tym zakresie.

Oświadczenie w sprawie handlu ludźmi

Oczekujemy aby wszyscy nasi dyrektorzy, inspektorzy i pracownicy oraz przedstawiciele postępowali zgodnie z prawem i działali etycznie i lojalnie w każdej sytuacji tak jak opisuje to Kodeks Postępowania Handlowego GEO-Instruments Polska. Nasze oświadczenie w sprawie nielegalnego handlu ludźmi opisuje kroki, jakie podjęła grupa Keller i nadal podejmuje, by zapewnić, że współczesne niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w firmie lub jakiejkolwiek części jej łańcucha dostaw.