Im bardziej wymagająca budowa, tym ważniejsza jest wiedza o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić przy jej realizacji – tak w odniesieniu do samej konstrukcji, jak i obiektów z nią sąsiadujących. Monitoring to także ważny element bezpieczeństwa osób pracujących na budowie, bez względu na to czy mówimy o terminalu w porcie morskim, obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej czy zabytkowej budowli w mieście.

 Monitoring konstrukcji
Published on
12 mar 2020