Z  nieukrywaną dumą informujemy, iż GEO Instruments Polska podpisało z Budimex umowę dot. prac na budowie obwodnicy Oświęcimia w ramach projektu: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+715,79 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą (…), w ramach Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” wg wariantu E.

Naszym zadaniem będzie dostarczenie automatycznego monitoringu geodezyjnego wraz z zapewnieniem platformy monitoringowej dla wiaduktu kolejowego WK-2 na linii kolejowej 93 Trzebinia – Zebrzydowice oraz 882 Oświęcim – KWK Piast Ruch II, a także manualne obserwacje inklinometrów wykonanych w konstrukcji obiektów inżynierskich KO-1 i KO-2. Obwodnica Oświęcimia jest realizowana w ramach budowy drogi ekspresowej S1.

To już kolejna nasza obecność na realizacji dla Budimex co w połączeniu z tym że jest to bardzo wymagający projekt, dowodzi wysokiej jakości oferowanych usług przez GEO- Instruments Polska oraz stanowi dla nas duże zobowiązanie i wyróżnienie.

 

zdjęcie: GDDKiA 

Obwodnica Oświęcimia DK44 - monitoring geotechniczny oraz tachimetryczny
Published on