Monitoring deformacji torowiska podczas przebudowy stacji "Warszawa Zachodnia". Rozwiązanie oparte o AMTS (ang. Automated Motorized Total Station) pozwala w trybie automatycznym wykonywać pomiary oraz śledzić w czasie rzeczywistym przemieszczenia zachodzące w trakcie procesu inwestycyjnego na monitorowanych obiektach. W poniższym artykule szczegółowo opisano cały system oraz sposób jego działania. 

Published on