Monitoring konstrukcji, szczególnie podczas wykonywania prac budowlanych, jest konieczny nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo danej budowli, ale także ze względu na znajdujące się w sąsiedztwie obiekty i ludzi poruszających się po terenie budowy oraz w jej otoczeniu.

Published on