Wszystkie monitorowane dane w jednym miejscu. 

Oprogramowanie QuickView jest częścią kompletnego systemu monitoringu opartego na dostępie on-line. Umożliwia dostęp użytkownikom do danych rejestrowanych przez czujniki umieszczone w strategicznych miejscach monitorowanej budowy. Stanowi pożyteczne narzędzie w codziennej pracy kierownictwa budowy, dzięki któremu kontrola parametrów staje się bardziej przystępna.

QuickView monitoring konstrukcji
Published on
27 lut 2020