Zabezpieczenie placu budowy oraz kontrola negatywnych oddziaływań powstałych przy realizacji robót ziemnych i fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych wymusza na wykonawcy robót stosowanie skutecznego systemu monitoringu budowli. Taki system powinien w niezawodny sposób pozwalać wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego na szybką identyfikację zachodzących zjawisk i zagrożeń wraz z określeniem ich rzeczywistych wartości.

Artykuł GDMT Planetarium Chorzów okładka
Published on
21 kwi 2020