Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń na odcinku Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

Zdjęcie 1

Projekt

Wykonanie rozbudowanego i kompleksowego programu monitoringu skarp oraz konstrukcji oporowych na zlecenie Keller Polska, który realizuje wzmocnienia konstrukcji. Zapewnienie kompleksowych usług monitoringowych (z zakresu geotechniki i geodezji) dla 16 różnych obiektów mostowych na zlecenie Generalnego Wykonawcy. 

Wyzwanie

Wykonywanie robót na terenach czynnych osuwisk wymagało od nas prowadzenia prac z najwyższą dokładnością. Dodatkowo prace realizowane były na bardzo wielu frontach co w połączeniu z ciężkimi warunkami górskimi było dużym wyzwaniem logistycznym. 

Rozwiązanie

- przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla monitoringu skarp i konstrukcji oporowych,

- monitoring inklinometryczny skarp oraz konstrukcji oporowych,

- monitoring poziomu zwierciadeł wód gruntowych,

- powierzchniowy monitoring geodezyjny skarp oraz konstrukcji oporowych,

- monitoring sił w kotwach gruntowych,

- monitoring tensometryczny w palach wielkośrednicowych 

- próbne obciążenia gwoździ gruntowych 

- monitoring tensometryczny tymczasowej obudowy nowo budowanych tunelów

- monitoring geodezyjny obiektów mostowych (w okresie gwarancji) 

- monitoring ciągłości pali

 

Dane projektu

Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Dywizja

Geo Instruments Polska

Generalny Wykonawca

MIRBUD S.A. - Lider
KOBYLARNIA S.A. - Partner
Zrzeszenie budowlane INTERBUDMONTAŻ - Partner

Inżynier(owie)

Jerzy Pieronkiewicz - Dyrektor Techniczny
Mateusz Orsicz - Specjalista ds. oprogramowania
Bartłomiej Jadach - Inżynier ds. monitoringu konstrukcji