Rozbudowy oraz modernizacja zielonogórskiego centrum handlowego Focus Mall w tym budowa parkingu wielopoziomowego na blisko 360 miejsc parkingowych.

Monitoring automatyczny Zielona Góra

Projekt

Zastosowanie systemu monitoringu obudowy głębokiego wykopu oraz obiektów sąsiadujących w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z pogłębianiem wykopu.

Wyzwanie

Monitoring przemieszczeń poziomych obudowy wykopu oraz monitoring drgań obiektów sąsiadujących z budową narażonych na oddziaływanie wywołane prowadzonymi pracami budowlanymi.

Rozwiązanie

Na budowie zostało zainstalowanych 9 bezprzewodowych pochyłomierzy współpracujących ze zdalną skrzynką komunikacyjną (tzw. Gateway) oraz dwa urządzenia służące do pomiaru drgań. Z uwagi na prowadzenie pomiarów w głębokim wykopie oraz nawet 15 m powyżej powierzchni terenu, zostały zastosowane automatyczne systemy pomiarowe umożliwiające podgląd danych z  w czasie rzeczywistym. Całość mierzonych parametrów, została udostępniona inżynierom, poprzez internetową platformę QuickView służącą do podglądu danych w czasie rzeczywistym. QuickView automatycznie informowała swoich użytkowników natychmiast po przekroczeniu wcześniej zdefiniowanych wartości granicznych. Wiadomości alarmowe były wysyłane do ustalonej uprzednio grupy użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.

Dane projektu

Inwestor

NEPI ROCKCASTLE

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

Mostostal Warszawa

Inżynier(owie)

Jerzy Pieronkiewicz - Dyrektor Techniczny