Aparthotel o powierzchni około 40 tys. mkw. będzie składał się z trzech brył, usytuowanych tarasowo na zboczu jednego ze stoków w centrum Zieleńca. Bryła obiektu została zaprojektowana przez architektów w taki sposób, by idealnie wkomponować się w górski krajobraz i otaczającą przyrodę.

Pomiar siły Zieleniec

Projekt

Uruchomienie i obsługa systemu monitoringu sił w zakotwieniach powstającego zabezpieczenia głębokiego wykopu, wykonanego w technologii kotwionej palisady CFA w orurowaniu. Wysokość monitorowanej palisady wynosiła ok 13 m.

Wyzwanie

Pomiar sił działających w gwoździach gruntowych stanowiących zakotwienie palisady CFA będącej częścią zabezpieczenia głębokiego wykopu. Pomiary należało wykonać w celu weryfikacji założeń projektowych oraz oceny ryzyka związanego z wykonaniem tak wysokiej palisady w trudnych warunkach geologicznych. Z uwagi na montaż siłomierza na wysokości ok 12 m zaistniała konieczność zastosowania zdalnego odczytu rejestrowanych danych.

Rozwiązanie

Siłomierze do pomiaru siły na gwoździach gruntowych montowane były w dwóch etapach – na pierwszym poziomie wykonanych gwoździ gruntowych oraz po wykonaniu wykopu na odpowiednią głębokość na drugim poziomie gwoździ. Inżynierowie odpowiedzialni za wykonanie zabezpieczenia głębokiego wykopu na bieżąco mieli dostęp do aktualnych danych pomiarowych co umożliwiło bezpieczne wykonywanie docelowego wykopu.

Dane projektu

Inwestor

INFINITY Zieleniec

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

Czarna Góra Apartamenty

Inżynier(owie)

Jerzy Pieronkiewicz - dyrektor techniczny