Remont kompleksu sakralnego w skład którego wchodzą kościół, klasztor Franciszkanów oraz budynek wikarówki. Postępujący stan awaryjny elementów konstrukcyjnych spowodowany dopasowywaniem się fundamentu obiektu do zróżnicowanej podatności podłoża narzucił rozpoczęcie prac modernizacyjnych oraz prac związanych ze wzmocnieniem fundamentów kościoła.

Monitoring osiadań Kościół w Poznaniu

Projekt

Kontrola przemieszczeń filarów wewnętrznych na cały okres prowadzenia prac fundamentowych wykonywanych w celu zniwelowania przemieszczeń kompleksu sakralnego. 

Wyzwanie

Prowadzenie pomiarów przemieszczeń filarów w czynnym kościele w taki sposób, aby mierzone dane pozwalały na szybką weryfikacje sposobu prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem fundamentów kościoła, a także w taki sposób aby instalacja urządzeń nie przeszkadzała w codziennym użytkowaniu kościoła.

Rozwiązanie

Zastosowano automatyczny monitoring przemieszczeń́ pionowych, oparty na systemie Hydrostatycznej Niwelacji Precyzyjnej połączonej z komputerem rejestrującym, który na bieżąco przekazuje dane pomiarowe na serwer. Zastosowanie oprogramowania QuickView umożliwia monitorowania aktualnych danych oraz stosowanie progów alarmowych. Częstotliwość odczytów mierzonych parametrów zaprojektowano w odstępach 5 minutowych. W celu weryfikacji poprawności odczytów czujników, dodatkowo zainstalowano trzy repery geodezyjne. Cały system pomiarowy zamontowano na wysokości około 3 metrów od poziomu posadzki umożliwiając tym samym swobodne użytkowanie świątyni.

Dane projektu

Inwestor

Klasztor Franciszkanów w Poznaniu

Dywizja

GEO-Instruments Polska
GEO-Instruments UK

Generalny Wykonawca

Zakład Sztukatorski Renowacja Obiektów Zabytkowych Witold Domaniecki

Inżynier(owie)

Jerzy Pieronkiewicz – dyrektor techniczny
Sam Kettle – starszy inżynier monitoringu
Paweł Faryna – brygadzista