Budowa nowego publicznego terminalu promowego w Procie Gdynia wraz z infrastrukturą umożliwi sprawną obsługę ładunków i pasażerów oraz poprawi dostępność transportową portu.

Publiczny Terminal Promowy w Gdyni

Projekt

GEO-Instruments Polska zaprojektowało i wykonało kompleksowy program próbnych obciążeń fundamentów głębokich – istniejących wbijanych pali prefabrykowanych, kolumn SDC oraz CFA, pali CFA oraz wbijanych pali rurowych.

Wyzwanie

Konieczność wykonania próbnych obciążeń min. istniejących pali fundamentowych, a także zastosowanie różnych technologii posadowienia oraz przede wszystkim lokalizacja budowy, umiejscowiona wzdłuż kanału portowego, wymagało dostosowania sposobu realizacji próbnych obciążeń do trudnych ograniczeń terenowych oraz wymagających wytycznych projektowych.

Rozwiązanie

W celu określenia nośności istniejących pali prefabrykowanych stanowiących posadowienie użytkowanego nabrzeża, pierwszy raz wykonaliśmy próbne obciążenia statyczne, w których do współpracy użyliśmy istniejącą żelbetową płytę nabrzeża która przenosiła obciążenia wyciągające z konstrukcji oporowej stanowiska na sąsiednie pale kotwiące. Do płyty zakotwiliśmy się stosując wklejane pręty stalowe, za pomocą specjalnej żywicy. Próbne obciążenia stalowych wbijanych pali rurowych pozwoliły nam również zdobyć nowe doświadczenia ponieważ do badania wykorzystaliśmy ukośne pale kotwiące oraz wykonaliśmy konstrukcję, która pozwoliła bezpiecznie i równomiernie rozłożyć siłę wyciągającą na poszczególne pale kotwiące. Łącznie na budowie wykonaliśmy 10 badań statycznych oraz 2 badania dynamiczne.

Dane projektu

Inwestor

Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Dywizja

GEO Instruments Polska

Generalny Wykonawca

DORACO

Inżynier(owie)

Marta Szczepańska - asystentka projektanta
Paweł Faryna - brygadzista