Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 – rejon A, B, C, G, H, K, L w miejscowości Bystra, Meszna i Wilkowice o łącznej długości 33.631,1 m wraz odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji.

Pomiar drgań Wilkowice

Projekt

Ocena drgań przekazywanych na konstrukcję budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie wykonywania odtworzeniowych robót drogowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Wyzwanie

Pomiar oraz ocena szkodliwości wpływów dynamicznych podczas prowadzonych robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. Prace budowlane prowadzone były przy użyciu równiarki oraz walca wibracyjnego.

Rozwiązanie

Do pomiaru drgań wykorzystano trójosiowy geofon typu VIBRA firmy PROFOUND. W czasie trwania pomiarów obserwowano wartości prędkości rozchodzenia się fali w 15 s przedziałach czasu. Kontrola obejmowała porównanie poziomu rejestrowanych drgań z dopuszczalnymi wartościami określonymi w normie DIN 4150-3 oraz fachową pomoc w optymalizacji pracy sprzętu powodującego wibracje a taki sposób aby minimalizować wpływ drgań na sąsiadujące zabudowania. 

Dane projektu

Inwestor

Gmina Wilkowice

Dywizja

GEO Instruments Polska

Generalny Wykonawca

INSTALBUD