Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa. Przedsięwzięcie usprawni komunikację publiczną dla mieszkańców dzięki budowie nowego odcinka drogi ze skrzyżowaniem typu rondo, budowie wiaduktu wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowym.

Próbne obciążenia pali Kielce

Projekt

GEO-Instruments Polska zaprojektowało i wykonało kompleksowy program próbnych obciążeń fundamentów głębokich wykonanych w technologii wbijanych prefabrykowanych pali o przekroju 400x400 mm. 

Wyzwanie

Weryfikacja założeń projektowych wykonanego posadowienia wiaduktu nad linią kolejową nr 8 w ciągu przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach.

Rozwiązanie

Wykonaliśmy 6 próbnych obciążeń statycznych oraz 6 próbnych obciążeń dynamicznych. Interpretacja uzyskanych wyników z obciążeń pozwoliła przeprowadzić analizę spełnienia stanu granicznego nośności wg PN-83/B-02482, a tym samym potwierdzić poprawność przyjętych założeń projektowych.

Dane projektu

Inwestor

Gmina Kielce

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

STRABAG Sp. z o.o.

Inżynier(owie)

Marta Szczepańska – asystentka projektanta
Marek Zych – inżynier budowy