Budowa mieszkań w starej fabryce wełny, która napędzała rozwój miasta Żary przez prawie 200 lat. Historyczna forma dawnej fabryki przemieniona zostanie w 70 nowoczesnych mieszkań, sklepy i usługi. 

monitoring drgań

Projekt

Monitoring i ocena drgań komina ceglanego o wysokości 56 m na terenie byłej fabryki wełny.

Wyzwanie

Pomiar oraz ocena szkodliwości wpływów dynamicznych na komin podczas prowadzonych robót związanych z pracami budowlanym.

Rozwiązanie

Do pomiaru drgań wykorzystano dwa bezprzewodowe czujniki typu Sigicom C22. Czujniki pozwalały na wielomiesięczną stabilną prace przy zasilaniu bateryjnym. Rejestrowane dane były udostępniane w czasie rzeczywistym na platformie INFRANET, która umożliwia wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail i powiadomień SMS w przypadku przekroczenia granicznych wartości drgań. Kontrola obejmowała porównanie poziomu rejestrowanych drgań z dopuszczalnymi wartościami określonymi w normie DIN 4150-3.

 

Dane projektu

Inwestor

Masovia Nieruchomości

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

Kin-Bud

Inżynier(owie)

Tomasz Kokurowski - inżynier ds monitoringu konstrukcji
Patryk Gajosz - pracownik budowy