Wykonanie projektu technologicznego wraz z opracowaniem stanowisk testowych do przeprowadzenia próbnych obciążeń pali wbijanych (statycznych oraz dynamicznych)

S61 próbne obciażaenia pali

Projekt

Próbne obciążenia pali wbijanych 400x400 mm w ramach posadowienia obiektów MS-11, MS-19 oraz WD-22 w ciągu budowanej drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn

Wyzwanie

W ramach projektu opracowano konstrukcję stanowisk oraz sposób wykonania dwudziestu dwóch statycznych oraz sześćdziesięciu dynamicznych próbnych obciążeń pali wbijanych. 

Rozwiązanie

Konstrukcja stanowiska do próbnego obciążenia (statycznego) składała się z następujących
elementów:
- siłownika hydraulicznego wywołującego siłę wciskającą na głowicy pala próbnego,
- układu stalowych belek przenoszących obciążenia z siłownika na pale kotwiące,
- pali kotwiących przenoszących obciążenia wyciągające z konstrukcji na podłoże
gruntowe.

Do wywołania siły na palu próbnym projektowanego obciążeniea wykorzystano siłownik
hydrauliczny o udźwigu min. 2,2 MN.

Badania dynamiczne tj. pomiar odkształceń i przemieszczeń wykonywano za pomocą dwóch tensometrów i dwóch przyspieszeniomierzy oraz rejestratora PDA (Pile Driving Analizer) firmy PDI.

Dane projektu

Inwestor

GDDKIA

Dywizja

GEO-Instruments Polska

Generalny Wykonawca

Intercor Sp. z o.o.
Conway STF Sp. k.

Inżynier(owie)

Jerzy Pieronkiewicz - Dyrektor Techniczny