Badania nośności głębokich fundamentów
Próbne obciążenia fundamentów głębokich

Umożliwiają weryfikację faktycznej nośności wykonanych fundamentów. Są jedyną metodą pozwalającą na potwierdzenie czy fundament został zaprojektowany i wykonany we właściwy sposób, a więc czy spełnia wymagania stanu granicznego nośności i użytkowania.