Monitoring drgań i hałasu
Monitoring drgań i hałasu

Zautomatyzowane monitorowanie drgań i hałasu zapewnia łatwy i niezawodny sposób kontrolowania przebiegu robót budowlanych, zapewniając ochronę zarówno właścicieli projektów, firmy budowlane jak i pobliskie nieruchomości oraz środowisko naturalne.