Badania ciągłości głębokich fundamentów Sonic Echo
Badania ciągłości fundamentów głębokich

Badania ciągłości fundamentów specjalnych pozwalają na szybką weryfikację wykonanych fundamentów. Dzięki tym badaniom można w bardzo krótkim czasie sprawdzić nawet duże obszary robocze oraz zweryfikować czy fundamenty te są ciągłe, a ich długość odpowiada założeniom projektowym.