Automatyczne pomiary geodezyjne (AMTS)
Automatyczne pomiary geodezyjne (AMTS)

Zmotoryzowane tachimetry (AMTS) to zaawansowany i autonomiczny optyczny system monitorowania zbudowany wokół wysoce precyzyjnego tachimetru.

Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej
Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej

Hydrostatyczne układy niwelacji precyzyjnej za pomocą sieci połączonych czujników, mierzą z dużą dokładnością przemieszczenia pionowe konstrukcji, a następnie w czasie rzeczywistym przesyłają dane pomiarowe do internetowej platformy Quickview.

Bezprzewodowe urządzenia pomiarowe
Bezprzewodowe urządzenia pomiarowe

Bezprzewodowe czujniki zapewniają wysoką precyzję pomiaru, przy minimalnym nakładzie na budowę sieci pomiarowej. Dzięki komunikacji bezprzewodowej i długiej żywotność akumulatorów umożliwiają budowę sieci pomiarowej wszędzie tam, gdzie użycie okablowania jest trudne technicznie i jest narażone na częste uszkodzenia.

Inklinometry modułowe i pomiary inklinometryczne
Inklinometry modułowe (SAA)

Inklinometry modułowe typu SAA firmy Measurand są zaawansowanymi urządzeniami podobnymi do inklinometrów, używanymi do monitorowania zmiany kształtu. Wszędzie tam gdzie użycie tradycyjnego inklinometru kończy się, zaczyna się użycie SAA. Ponad przeciętna żywotność i olbrzymie możliwości odwzorowania zmiany kształtu konstrukcji to największe zalety SAA.

Czujniki światłowodowe
Czujniki światłowodowe

Technologia światłowodowa to nowa, innowacyjna metoda służąca min. do pomiaru naprężeń w konstrukcjach i procesach geotechnicznych, wykorzystująca jako nośnik sygnału światło a nie prąd elektryczny, daje to olbrzymie możliwości wszędzie tam gdzie sygnał musi pokonywać duże odległości lub użycie systemów elektrycznych jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.

Monitoring drgań i hałasu
Monitoring drgań i hałasu

Zautomatyzowane monitorowanie drgań i hałasu zapewnia łatwy i niezawodny sposób kontrolowania przebiegu robót budowlanych, zapewniając ochronę zarówno właścicieli projektów, firmy budowlane jak i pobliskie nieruchomości oraz środowisko naturalne.

Monitoring poziomu zapylenia
Monitoring poziomu zapylenia

Zautomatyzowane monitorowanie zapylania podobnie jak monitoring drgań i hałasu, zapewnia łatwy i niezawodny sposób kontrolowania przebiegu robót budowlanych, ograniczając negatywny wpływ budowy na pobliskie nieruchomości oraz środowisko naturalne.

Badania nośności głębokich fundamentów
Próbne obciążenia fundamentów głębokich

Umożliwiają weryfikację faktycznej nośności wykonanych fundamentów. Są jedyną metodą pozwalającą na potwierdzenie czy fundament został zaprojektowany i wykonany we właściwy sposób, a więc czy spełnia wymagania stanu granicznego nośności i użytkowania.

Badania ciągłości głębokich fundamentów Sonic Echo
Badania ciągłości fundamentów głębokich

Badania ciągłości fundamentów specjalnych pozwalają na szybką weryfikację wykonanych fundamentów. Dzięki tym badaniom można w bardzo krótkim czasie sprawdzić nawet duże obszary robocze oraz zweryfikować czy fundamenty te są ciągłe, a ich długość odpowiada założeniom projektowym.